Özelleştirme yoluyla devralmalarda düzenleme

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yoluyla devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 30 milyon lirayı aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu görüşünün alınması zorunluluğu bulunuyordu.

Yapılan düzenlemeyle söz konusu sınır 250 milyon liraya yükseltildi.