Karabük Üniversitesi en az lise mezunu işçi alacak! Müracaat ayrıntıları neler?

Karabük Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Ofis Çalışanı, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Dayanak İşçisi takımlarına alım yapacağını duyurdu. KPSS puan sıralaması temel alınarak yapılacak olan görevlendirmede, adaylardan en az lise mezunu olma kuralı aranıyor. Yayınlanan ilan da müracaat kaidelerinden tarihine kadar tüm detaylar paylaşılırken toplamda 50 kontratlı işçi belirtilen takımlara yerleştirilecek. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Karabük Üniversitesi işçi alımı başvuruları 27 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 14 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Demir Çelik Yerleşkesi, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük adresinde yer alan Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- Müracaat Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi yahut Mezuniyet Dokümanı, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı.

6- Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).

7- İsimli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (SGK dokümanı istenen konumları için) (e-devletten temin edilebilir).

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen öteki belgeler

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak,

2- Tercih edilecek konum için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans seviyesi için KPSSP3, Ön lisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 puanı temel alınacaktır. 6 Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan tipine uygun olması gerekmektedir.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması gerekmektedir.

6- Rastgele bir sebeple kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ilişkin olması gerekmektedir.

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri yahut kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan yahut internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10- Vazifesini yapmasına pürüz hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat şurası raporu istenilecektir.)

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya mani bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

12- Dayanak çalışanı durumu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış yerlerde çalışabilmesine mahzur bir durumu bulunmamalıdır.

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan işçi ile kontrat imzalanacaktır.

14- Aday tarafından gerçeğe karşıt doküman verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15- Rastgele bir eğitim kurumunda örgün tahsil kapsamında öğrenci olmamak.

16- Tecrübe, deneyim kuralı aranan ilanlar için, tecrübe ve deneyimin SGK hizmet dökümü ile yahut çalışılan işyerinden alınan imzalı kaşeli doküman ile kanıtlanması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ